29–30 June, 2016

ХXVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ЖІНОЧИЙ ОДЯГ КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ У ФОНДОВІЙ ЗБІРЦІ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»

      Наталія Юхименко (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Download article |  Link

    У фондовій збірці Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» є колекція жіночого та чоловічого одягу Київського Полісся, що датується кінцем ХІХ – серединою ХХ ст. Речі надходили до колекції з 1966 року і до цього часу. Вона включає як повсякденний так і святковий одяг.