29–30 April, 2016

ХXV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Зараз, коли відбувається ціла низка змін щодо різних видів органів державної влади, реформуванню підлягає і державна виконавча служба, яка є департаментом у складі Мін’юсту України, а не окремим центральним органом виконавчої влади, як це було раніше. Міністерство юстиції є органом виконавчої влади, діяльність державної виконавчої служби представляє собою один із проявів практичної реалізації виконавчої влади.