29–30 April, 2016

ХXV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • YO’L QURILISH MASHINALARINI ISHLASH QOBILIYATINI USHLAB TURISH VA QAYTA TIKLASH

      A.Sh.Nasriddinov, J.A.Mannonov, D.S.Shodmonov (Namangan, O’zbekiston) |    Download article |  Link

    Mashinalarni chiniqtirish davrida buzilishlar oqimi parametri qiymati bilinmas kamayadi, so’ngra o’sib boradi. Kafolatli ekspluatatsiya davrida nazorat qilinayotgan yuklagichlarni qayta tiklash davomiyligi 1,2 sutkani tashkil etadi, uning tugashidan so’ng u 3-5 martaga oshdi va murakkab yig’ma birikmalar buzilishi alohida holatlarda oylarda sanab o’tilgan. Bunday davomli turib qolishlarni yangi va ta’mirlangan yig’ma birikmalar va agregatlar asosida agregat usulida ta’mirlash bilan kamaytirish mumkin. Nazoratdagi yuklagichlar uchun buzilishga mashinalarni ishlashini limitlovchi yig’ma birikmalar, agregatlar va tizimlar sifatida butunlayin gidrouzatma, transmissiya, elektr jihozlari, dvigatel, boshqarish tizimi va ishchi jihozlarni ajratib olish mumkin.

  • NOYOB YER ELEMENTLARI BILAN LEGIRLANGAN KREMNIYNING ELEKTROFIZIK XOSSALARI

      Alisher Soliyev, Shohruh Nazarov, Umidjon Abdullayev (Namangan, O’zbekiston) |    Download article |  Link

    Noyob yer elementlari vakillari gadoliniy va samariy akseptor kirishmalar sifatida birinchi marta [1-4] ishlarda o’rganilgan. Kremniyga o’stirish jarayonida kiritilgan ittriy sayoz donor sath hosil qilishi aniqlangan. Kremniyni gadoliniy bilan legirlash esa, akseptor tabiatli markazlarning paydo bo’lishiga sabab bo’lgan. 0,03 dan 1,8 massa foizlarida kiritilgan golmiy elementi namunaning o’tkazuvchanlik turini o’zgarishiga olib kelishi, ammo u kremniydagi kovaklar konsentratsiyasini o’zgartirmasligi Xoll effekti va elektr o’tkazuvchanlik metodlari yordamida aniqlangan. Ushbu holda golmiy bilan bog’liq yangi akseptor chuqur sath Ev+0,35 eV paydo bo’lishi kuzatilgan.