1–2 August, 2015

ХVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

      Аліса Возненко (Київ, Україна) |    Download article |  Link

    Сучасні суспільні трансформації позначаються не тільки на сфері політичних протистоянь, але й значним чином впливають на окремі аспекти діяльності кожного підприємства, установи чи організації. В умовах соціально-економічної нестабільності діяльність персоналу підприємств і організацій детермінується цілою низкою додаткових факторів. Зокрема, йдеться й про фактори, що впливають на мотивацію персоналу.