29–30 June, 2015

ХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Данная публикация является продолжением исследований, начатых в [5]. Как уже отмечалось, кроме результатов в электронной таблице EXCEL, Поиск решения создает три типа отчета: Результаты, Устойчивость, Преде-лы. Рассмотрим подробнее каждый из этих отчетов. Отчет о результатах изображен на рис.1. Этот отчет содержит три таблицы. 1-я таблица –Ячейка целевой функции – дает значение целевой функ-ции, которая уже имеется в таблице EXCEL, значит, эти данные избыточны. 2-я таблица – Изменяемые ячейки– дает значение переменных, которые уже имеются в таблице EXCEL, эти данные тоже избыточны.

 • Вступ. Ефективність використання сучасних інформаційних технологій (ІТ) суттєво залежить від своєчасного і достовірного обміну інформаційними ресурсами між елементами відповідних телекомунікаційних мереж [1  4]. Для цього згідно із семирівневою моделлю, введеною стандартом ISO 7498 “Еталонна модель взаємодії відкритих систем”, розроблено і використовуються різноманіття протоколів обміну, кожен із яких забезпечує певні швидкість та вірність обміну. За способами організації обміну усе різноманіття можливих протоколів може бути розподіленим на два типи: протоколи із забезпеченням лише високої швидкості обміну без “турботи” про вірність переданих даних та на протоколи із забезпеченням певного рівня вірності переданих даних. Протоколи першого типу (приклад  протоколи типу frame relay,

 • АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДОМ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК

    Борис Незамай, Василь Михайлів, Оксана Бігун, Іван Незамай (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article |  Link

  Автори у своїй професійній (педагогічній) та науковій діяльності зіткнулись із значним різноманіттям доступного програмного забезпечення, що традиційно називається математичним, і може бути використано для опису і вирішення широкого спектру математичних задач та технічних розрахунків. Виникла ідея їх аналізу та порівняння з метою обґрунтованого вибору інструментарію для своєї подальшої діяльності, рекомендацій про впровадження у навчальний процес. Аналізувались як традиційно використовувані в наших вузах в даний час системи, так і менш відомі для загалу [1 – 6]. Загальна характеристика продуктів, з точки зору дослідників, наведена у таблиці 1.

 • ОГЛЯД ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

    Олександра Царева, Любов Саманів, Юлія Саманів (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article |  Link

  Актуальність проблеми інформаційної безпеки України, як і в цілому світі, визначається сучасними тенденціями в розвитку інформаційних і комп’ютерних технологій, а також у сфері формування нового типу суспільства та розвитку ринкової економіки. Проте, в сучасних геополітичних умовах особливо гостро постає питання національної безпеки української держави. Тому розвиток сфери інформаційного захисту знаходиться на одному рівні з захистом її суверенітету та територіальної цілісності, оскільки захищеність інформації та її повнота впливають на забезпечення дотримання прав і свобод громадян, а отже і на забезпечення суспільної стабілізації в цілому.