ВІДНОСНА ШВИДКІСТЬ В ПРОЦЕДУРАХ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗІ ЗВОРОТНИМ ЗВ’ЯЗКОМ З ОЧІКУВАННЯМ

  Вячеслав Василенко (Київ, Україна)  |    Download article

Вступ. Ефективність використання сучасних інформаційних технологій (ІТ) суттєво залежить від своєчасного і достовірного обміну інформаційними ресурсами між елементами відповідних телекомунікаційних мереж [1  4]. Для цього згідно із семирівневою моделлю, введеною стандартом ISO 7498 “Еталонна модель взаємодії відкритих систем”, розроблено і використовуються різноманіття протоколів обміну, кожен із яких забезпечує певні швидкість та вірність обміну. За способами організації обміну усе різноманіття можливих протоколів може бути розподіленим на два типи: протоколи із забезпеченням лише високої швидкості обміну без “турботи” про вірність переданих даних та на протоколи із забезпеченням певного рівня вірності переданих даних. Протоколи першого типу (приклад  протоколи типу frame relay,