ОГЛЯД ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

  Олександра Царева, Любов Саманів, Юлія Саманів (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article

Актуальність проблеми інформаційної безпеки України, як і в цілому світі, визначається сучасними тенденціями в розвитку інформаційних і комп’ютерних технологій, а також у сфері формування нового типу суспільства та розвитку ринкової економіки. Проте, в сучасних геополітичних умовах особливо гостро постає питання національної безпеки української держави. Тому розвиток сфери інформаційного захисту знаходиться на одному рівні з захистом її суверенітету та територіальної цілісності, оскільки захищеність інформації та її повнота впливають на забезпечення дотримання прав і свобод громадян, а отже і на забезпечення суспільної стабілізації в цілому.