31 Серпень, 2022

XLІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Повномасштабна війна призвела до складної макроекономічної ситуації, прогнозується, що у 2022 році можливі втрати ВВП становитимуть не менше третини. Безперечно високі макроекономічні, фіскальні, інфляційні ризики негативно впливають на фінансовий стан банків і платоспроможність позичальників, їх можливість своєчасно погашати кредити, що в свою чергу призводить до зростання ризиків у діяльності банків, а також обмеження ресурсної бази банків.

  • На теперішній час багато вітчизняних підприємств є недостатньо конкурентоспроможними не лише на зовнішніх, але й і на внутрішніх ринках збуту продукції. Внаслідок цього обсяги її виготовлення у таких підприємств значно поступаються величині їх виробничої потужності, що зумовлює низький рівень економічної ефективності функціонування цих суб’єктів господарювання.

  • Невід’ємною складовою соціально-економічного життя суспільства є споживання . Як соціальний феномен воно існувало упродовж історії всього людства. Споживання сьогодні вивчають різні науки (біологічні, економічні та ін.)і його потрібно розглядати у тісному взаємозв’язку з поведінкою людини. Споживачі товарів, послуг, ідей – це люди чи їх групи, а також організації різного масштабу і профілю діяльності, які використовують запропоновані на ринку товари, послуги, інші продукти.