30 Червень, 2022

XLVІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ РОДУ ALLIUM L. У ФЛОРІ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ

      Руслан Яворівський, Cердюк Вікторія (Тернопіль, Україна), Наталія Рубановська (Кам’янець-Подільський, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Нагальною проблемою у період посиленого антропогенного впливу на навколишнє природне середовище є охорона, раціональне використання та відновлення рослинних ресурсів. Розв’язання цих питань неможливе без усебічного вивчення видового складу, поширення, біологічних та екологічних особливостей видів рослин.