1–28 Лютий, 2022

XLV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Actual problems of terminology have recently become increasingly important, correlating with the development of sciences of various directions, since no science has the right to exist without terminology. Medical terminology attracts special attention of many linguists.

  • Әрбір ұрпақ өзінің алдындағы ата-бабасына қарап, бой түзейді: жақсысынан үйренеді, ал жаманынан жиренеді. Бүгінгі көсемсөз шеберлерінің арқасында еліміздің өркендеуіне өз үлесін қосып, өз халқының сөз бостандығы мен рухани әлемінің жандануына мұрындық болған публицисттеріміз бүгінгі күнде жетерлік.

  • Художній світ М. Вінграновського, попри непоодинокі випадки імперсональності (присутність позатекстового автора), структурований здебільшого детермінантами суб’єктної структури (психологічне, соціальне, національно-екзистенційне, мовне тощо). Його творчість, як і більшості шістдесятників, «знаменувала посилення особистісного начала в літературі» [2, с. 3]. В. Панченко, аналізуючи поезію Л. Костенко часів «відлиги» і «заморозків», говорить про виразне акцентування шістдесятниками «потреби національної гармонії» [9, с. 56]. Ця ідея маніфестувалася навіть поетами так би мовити «неголосної хвилі літературного шістдесятництва» [10, с. 95]. Одним із ключових модусів репрезентації ліричного суб’єкта в авторському тексті М. Вінграновського закономірно стає гранична національна визначеність, що виявилась у «злитості» колективного та індивідуально-авторського «Я».

  • Анотація. У статті розкриваються особливості впливу релігійності у її традиційному вигляді, а також у нетрадиційних інтерпретаціях до різних сфер життя, а також вплив дитячих травм та виховання на поведінку і розвиток дорослої людини. Опис персонажів роману, їхніх рис та поведінки відображає стандарти поведінки, що зумовлені їх вихованням та віросповіданням. Але особистість і становлення людини після аналізу своїх помислів із прищипленими штучно дають нові риси і цілі. Цьому становленню особистості каталізатором стають нові знайомства і розвиток людських взаємовідносин. Аналіз проведений на матеріалі роману Девіда Лоджа "Райські новини".

  • РОЛЬ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ МЕДИЦИНЫ

      Хамроқулова Мунира Расуловна, Махкамов Миркамол Хусанович Старшие преподаватели кафедры Узбекского языка и литературы Ташкентского медицинского педиатрического института |    Завантажити статтю |  Link

    Медицинское образование невозможно без владения основами латыни. Изучение латинского языка имеет большое значение в подготовке медицинского специалиста среднего звена, поскольку помогает сознательно усваивать и понимать медицинские термины латино-греческого происхождения, с которыми он будет встречаться и будет пользоваться в своей практической деятельности. Медикам с древних времен известна такое латинская пословица: Invia est in medicina via sine lingua Latina - Непроходной путь в медицине без латинского языка. Справедливо это утверждение и наше время.