1–28 Лютий, 2022

XLV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • БЕССМЕРТНЫЙ ДУХ МУЖЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА

    Биназарова Н.Н. Таразский региональный университет имени М.Х.Дулати. Тараз |    Завантажити статтю |  Link

  За всю историю казахов было немало замечательных и стойких, искренне любящих свой народ батыров, борцов за свободу. Одним из них был великий казахский батыр Исатай Тайманов. В этом году ему, потомку Агатай батыра, руководителю народно-освободительного движения исполняется 231 год.

 • З ІСТОРІЇ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В ОДЕСІ

    Валерій Зелінський (Одеса, Україна) Валерій Левченко (Одеса, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  У бурхливих дискусіях щодо стану і перспектив вищої школи в Україні, що розвивається зараз, слабо представлено її взаємозв’язок з розвитком всього суспільства на тлі історичних подій, що помітно знижує значимість цієї проблеми. Хочемо заповнити хоча б частково цю прогалину на історичному матеріалі вищої економічної освіти в Одесі, не претендуючи, звичайно, навіть на стислий нарис історії, а лише для ілюстрації цього взаємозв’язку на доступному історичному матеріалі. Нечисленна наукова література з історії становлення, формування і розвитку вищої економічної освіти цей зв’язок виявляє слабо. До того ж, вона роздроблена за окремими періодами, що ускладнює виявлення зв’язку між ними. Завдяки всієї очевидності взаємозв’язку розвитку вищої школи та суспільства, їх взаємовплив в історії на сучасному етапі не ставало предметом аналізу, який може пролити світло і причини кризи сучасного українського соціуму.

 • У статті охарактеризовано реформу загальноосвітньої школи Української РСР в період перебудови. Проаналізовано основний нормативно-правовий документ, який передбачав реформу освіти 1984 року.