31 Січень, 2022

XLІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Загальна характеристика операційного контролю До заходів, покликаних забезпечити необхідну якість виробів, у тому числі і їх надійність, відноситься контроль. Операції контролю здійснюються практично під час всього життєвого циклу виробництва і експлуатації радіоелектронної апаратури. Метою контролю є визначення якісних і кількісних характеристик виробів, оцінка відповідності параметрів об'єкту контролю вимогам конструкторської і технологічної документації, діючим нормам, ДСТУ і ГОСТам. При відхиленні параметрів від норми на величини, що перевищують допуски, виріб визнається некондиційним (бракованим).