31 Січень, 2022

XLІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Шляхи запровадження медичного страхування: національний досвід

      Наталія Редзюк, Юрій Бобровнік (Переяслав, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Стаття присвячена ґрунтовному аналізу медичної страхової системи України, формуванню та обґрунтуванню дієвих шляхів розв’язання проблем із запровадження державного управління у сфері медичного страхування в Україні.Медичне страхування визначається як форма соціального захисту у сфері охорони здоров’я, яка забезпечує медичний захист у разі втрати здоров’я з будь-якої причини (у тому числі внаслідок захворювання чи нещасного випадку). Система пострадянської, фінансової підтримки охорони здоров’я, яка була сформована шляхом бюджетних коштів сімей, вимагала швидкого надання медичної допомоги та підривала якість медичної допомоги, що надавалося населенню, тим більше мало захищеним верствам населення.

  • Багатоманітність управлінської діяльності, єдність та взаємозв’язок, притаманні управлінню, форми й методи керівництва, а також види зворотного впливу об’єктів управління на функції суб’єктів – усе це неминуче відбивається у відповідних документах, за допомогою яких органи управління реалізують свої рішення.