30 Вересень, 2021

XL Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Одна из главных задач искусства – воспитание подрастающего поколения в духе подлинного патриотизма и интернационализма. Патриотизм и интернационализм в воспитании личности было всегда актуальным. В 2021 году отмечается175-летие великого казахского акына и поэта Джамбула Джабаева. Патриотизм, благородство, верность и справедливость — лучшие человеческие качества, которые воспевал практически всю свою долгую и плодотворную жизнь известный казахстанский деятель. Поэт прожил долгую, наполненную событиями жизнь, 99 лет (28 февраля 1846 – 22 июня 1945 гг.), однако, несмотря на трудности, он оставался верен своему призванию — дарить людям радость и надежду на счастливое будущее. Мощный талант казахского поэта оценили еще при жизни акына, его творчество актуально и поныне.

  • NARODZINY MUZYKOLOGII WE LWOWIE. ADOLF CHYBIŃSKI

      Ольга Кульбабська (Гусятин, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Muzykologia jako dziedzina nauki zajmująca się muzyką zrodziła się w Austrii w końcu XIX wieku. W poprzednich latach na niektórych uniwersytetach miały miejsce wykłady z teorii muzyki, które w czasie rządów austriackich zostały usunięte. Edukacją muzyczną zajmowano się także w zakładanych już od początku XIX w. konserwatoriach, jednak tego rodzaju szkoły nie miały nigdy charakteru uczelni wyższych, nadających stopnie naukowe. Nie podejmowano na nich profesjonalnej działalności naukowej, czym od samego początku zajmuje się właśnie muzykologia. Główną ich rolą było kształcenie w zakresie gry na instrumencie, śpiewu, kompozycji, dyrygowania [1, s.74].