30 Вересень, 2021

XL Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Арттерапія як метод лікування за допомогою впливу художньої творчості привертає до себе останнім часом все більшу увагу в усьому світі. Важко назвати ще який- небудь напрям у сучасній психотерапії, який мав такі ж великі можливості не тільки для «зцілення» окремих осіб і груп, але й для «соціального лікування».

  • Тема зародження і становлення міжособистісних відносин надзвичайно актуальна, так як на даному етапі існує багато деструктивних явищ серед дітей, які мають свої витоки ще в ранньому та дошкільному дитинстві. Ті чи інші форми агресії характерні для більшості дітей. Однак відомо, що у певної категорії дітей агресія як стійка форма поведінки не тільки зберігається, але й розвивається, трансформуючись в стійку якість особистості. В результаті знижується продуктивний потенціал дитини, звужуються можливості повноцінної комунікації, деформується її особистісний розвиток. Агресивна дитина приносить масу проблем не тільки оточуючим, але і самої собі.