30 Вересень, 2021

XL Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • WHAT IS CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING?

      Віталіна Логвіненко (Хорол, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Content and Language Integrated Learning (CLIL) has become the umbrella term describing both learning another (content) subject such as physics or geography through the medium of a foreign language and learning a foreign language by studying a content-based subject. Why is CLIL important? With the expansion of the European Union, diversity of language and the need for communication are seen as central issues.

  • Незаперечною сьогодні є думка про те, що документалізм, ставши невід’ємною частиною літературного процесу, впливає на способи естетичного пізнання світу, торкається різноманітних рівнів творчості. Перед конкретною силою факту, документу іноді змушений відступити художній вимисел чи домисел; життя людства супроводжується такими подіями, які часто просто непідвладні художньому осмисленню, – тут приходить на допомогу документальна література з її специфічними можливостями.

  • Польська повоєнна література характеризується наявним в ній глибинними питаннями, якими задавалися автори, які витворили цілу плеяду так званих "екзистенціалістів". Екзистенціалізм, сам собою є філософським явищем. Чільне місце в екзистенціалізм займає питання свободи. Нерідко його називають філософією свободи.

  • Аффиксация (аффикс (от лат. affixus — прикрепленный)) как средство выражения отрицания может представляться префиксацией и суффиксацией, и занимают особое положение в словообразовательных процессах, происходящих в английском языке.

  • Як відомо, однією із найскладніших проблем сучасної філософської теорії є питання методологічної демаркації, яке не оминуло таку порівняно молоду філософську науку як ‘філософія культури’. Однак, ті концептуально-теоретичні зрушення, які відбулися у філософії протягом усього ХХ століття, у декотрому сенсі змушують постсучасне наукове товариство зауважити на постмодерну точку зору з приводу її ‘методу’.