29–30 Вересень, 2014

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Сьогодні, враховуючи соціально-економічні і політико-правові умови у світі, досягнення будь-якою державою головної мети – стійкого економічного зростання та забезпечення рівня соціальної справедливості – можливе за умови формування достатньої ресурсної бази територіальних громад. Адже кожна спроможна, в економічно-правовому сенсі, територіальна громада є основою і запорукою для побудови економічно стабільної, соціально-правової держави. Наразі ресурсна база територіальних громад в Україні не відповідає потребам громад, що, у свою чергу, призводить до не сприятливого життєвого середовища та не надання мешканцям територіальних громад якісних і доступних публічних послуг. При цьому, враховуючи швидкі темпи розвитку інформаційних, інноваційних та маркетингових технологій, наявність навіть мінімальної ресурсної бази територіальних громад вимагає застосування сучасних технологій управління. З урахуванням зазначених проблем, дане питання є актуальним і потребує глибокого вивчення.