30 Вересень, 2020

ХХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Одна із специфічних особливостей навчання математики полягає в тому, що в процесі методично грамотної організації розв'язування вдало відібраних задач можуть бути створені належні умови для осмислення та сприйняття актуальних для студентів знань. З метою формування методичної компетентності студентів розв‘язувати стереометричні задачі на знаходження геометричних величин, ми розглядаємо методику розв‘язування задач з різними ситуаціями для різних видів призм та пірамід: трикутних (в основі – правильний трикутник, рівнобедрений трикутник або довільний трикутник), чотирикутних (в основі – квадрат, прямокутник, ромб, паралелограм або довільний чотирикутник). Як виявилось, у студентів формується певний стереотип мислення.

  • Розглянемо послідовність взаємно незалежних випробувань, тобто таких випробувань, що ймовірність того або іншого результату в кожному з них не залежить від того, які результати наступили або наступлять в інших. У кожному з цих випробувань може наступити (або не наступити) деяка подія А з імовірністю р, що не залежить від номера випробування. Описана схема отримала назву схеми Бернуллі. При деяких умовах імовірність появи події А в кожному випробуванні є р; знайти ймовірність того, що серія з n незалежних випробувань дасть k появ і n - k не поява події A.

  • За останні двадцять років спостерігається суттєвий ріст ускладнення технологій виробництва та машин, що використовуються в технологічному процесі. Розвиток технологій виробництва сприяє зростанню вимог до якості планування процесів, що обумовлено високим ступенем зав’язків усіх ланок автоматизованих ланцюгів виробництва. Прийняття рішень відносно варіантів дій на виробничі питання потребує високої швидкості та врахування можливих наслідків для показників ефективності виробництва.