ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

  Денис Симонов (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

За останні двадцять років спостерігається суттєвий ріст ускладнення технологій виробництва та машин, що використовуються в технологічному процесі. Розвиток технологій виробництва сприяє зростанню вимог до якості планування процесів, що обумовлено високим ступенем зав’язків усіх ланок автоматизованих ланцюгів виробництва. Прийняття рішень відносно варіантів дій на виробничі питання потребує високої швидкості та врахування можливих наслідків для показників ефективності виробництва.