СИСТЕМА ЗАДАЧ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ НА ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУЛИ БЕРНУЛЛІ

  Андрій Руснак (Кам’янець-Подільський, Україна) |    Завантажити статтю

Розглянемо послідовність взаємно незалежних випробувань, тобто таких випробувань, що ймовірність того або іншого результату в кожному з них не залежить від того, які результати наступили або наступлять в інших. У кожному з цих випробувань може наступити (або не наступити) деяка подія А з імовірністю р, що не залежить від номера випробування. Описана схема отримала назву схеми Бернуллі. При деяких умовах імовірність появи події А в кожному випробуванні є р; знайти ймовірність того, що серія з n незалежних випробувань дасть k появ і n - k не поява події A.