30 Червень, 2019

XVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ОЦІНКА ЗДАТНОСТІ ДО ЗВАРЮВАННЯ СТАЛІ 15Г2СФ

      Володимир Гаєвський, Богдан Данилішин (Київ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Здатність до зварювання – це технологічна властивість матеріалів утворювати в процесі зварювання з’єднання, які відповідають конструктивним і експлуатаційним вимогам до них. Як правило, конструктивні та експлуатаційні вимоги, що пред’являються до зварних з’єднань, визначаються властивостями використовуваних матеріалів, тому часто під здатністю до зварювання розуміють здатність матеріалів утворювати в процесі зварювання з’єднання, що не поступаються за своїми властивостями властивостям зварюваних матеріалів. У загальному випадку здатність матеріалу до зварювання – комплексна властивість, і вона тим вище, чим простіше технологія зварювання, чим більша кількість способів зварювання може бути використано для з’єднання матеріалу, чим ширше область параметрів режимі, що забезпечують задані вимоги до властивостей з’єднання, чим ширше номенклатура виробів, для яких можуть бути використані зварні з’єднання з даного матеріалу.

  • СИСТЕМИ МАРКУВАННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАЛЕЙ

      Олег Гаєвський, Іван Лагодзінський (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

    При поступовому переході від держстандартів ГОСТ до міжнародних стандартів ISO у сфері маркування та групування сталей, особливо виразно відзначається повна відмінність у принципах та правилах визначення чорних та кольорових металів. Групування сталей за ГОСТами відбувалось з використанням окремих стандарті на кожну окрему группу сталей. Євростандарт підхоить до питання групування сталей та кольорових металів з принципу оптимізації та компоновки рорізнених групп чорних та кольокорих металів у єдиному документі. Групування за євростандартом відбувається відповідно до ISO/TR-15608.