29–30 Червень, 2014

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Системи управління із застосуванням нейронних мереж являють собою альтернативу системам управління, побудованим згідно класичних методам управління. Така можливість базується на тому, що нейронна мережа, яка складається з двох шарів і містить в прихованому шарі довільно велику кількість вузлів, може апроксимувати будь-яку функцію дійсних чисел з заданим ступенем точності. На підставі даних про електроспоживання, завантаженні і якості вихідного продукту можлива побудова нейронної мережі для управління дробильно-помольні комплексом. Контрольовані параметри виступають в якості вихідного вектора, а відповідні їм значення регульованих величин, параметрів обладнання і подрібнювального речовини - вхідного вектора.

  • ЭЛЕКТРОСТАТИКА БӨЛІМІН ОҚЫТУ МОДЕЛІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

      Сәуле Нұрқасымова, Күнсәуле Өмірзақ (Астана қаласы, Казақстан Республикасы) |    Завантажити статтю |  Link

    XXI ғасырды педагогика ғылымының жедел даму ғасыры деп атасақ, көп қателесе қоймаймыз. Себебі педагогикалық теория мен практика жаһандану, ақпараттандыру, бағдарлық және қашықтықтан оқыту, қоғамның демократияландыру процестерінің ықпалымен толығынан дерлік өзгеріп әлеуметтік құндылықтар жаңаруда. Білім беру процесі ізгілендіріліп, жеке тұлғаға, әлемдік мәдениетке бағытталған білім беру жүйелері қалыптасуда, жаңа педагогикалық технологиялар енгізіліп, білім беру парадигмалары өзгеруде.