28 Лютий, 2018

50 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Забезпечення сталого економічного зростання України вимагає активізації інвестиційної складової суспільного відтворення. У цьому важлива роль належить державі, оскільки інвестиційну політику та механізми її реалізації визначають органи державної влади на підставі аналізу соціально-економічної ситуації в країні.

  • Сучасний економічний розвиток України супроводжується активним реформуванням нормативно-законодавчого забезпечення усіх сфер економічного співробітництва національних суб’єктів, у тому числі і зовнішньоекономічної сфери. Особливої уваги у цьому контексті заслуговують питання регулювання зовнішньоторговельних операцій у агропромисловій сфері, яка на теперішній час є домінуючою експортною складовою: у 2016 році питома вага експорту продукції агропромислового комплексу у загальному вартісному обсязі експорту склала 42 %, а 2017 р. – 41%.

  • У сучасному світі екологічні питання є одними з найбільш актуальних і обговорюваних на різних рівнях. Глобальні зміни в навколишньому середовищі викликають все більший інтерес і занепокоєність не лише серед громадських організацій, політичних сил та споживачів, а й серед виробників різних країн. Провідні компанії, а також ті, хто намагається ними стати, з метою підвищення конкурентних переваг, планують сьогодні свою діяльність на засадах концепції сталого (збалансованого) розвитку, соціальної і екологічної відповідальності бізнесу, екологічного маркетингу.