Фінансові важелі державної підтримки інвестиційної діяльності у сфері туризму

  Олена Шуплат (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Забезпечення сталого економічного зростання України вимагає активізації інвестиційної складової суспільного відтворення. У цьому важлива роль належить державі, оскільки інвестиційну політику та механізми її реалізації визначають органи державної влади на підставі аналізу соціально-економічної ситуації в країні.