30–31 Серпень, 2015

ХVІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • В работе обобщается результат И. Н. Векуа о поведении - интегралов на случай сингулярных интегралов с весовой функцией, обращающейся в нуль на границе круга. Ключевые слова: сингулярный интеграл, оператор потенциального типа, - интеграл И. Векуа.

  • При дослідженні різноманітних явищ природи та вивченні способів застосування фізичних законів у техніці та на виробництві виникає потреба вивчати рух деякого тіла або системи тіл. Сучасна наука успішно розраховує найскладніші рухи планет, ракет та штучних супутників. Диференціальні рівняння як невід’ємна частина математичного апарата застосовуються при розв’язанні цих і багатьох інших складних задач. Ознайомимося з деякими законами руху тіл і можливістю застосування диференціальних рівнянь для вивчення цих законів.