ДИСКУСІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

  Юлія Донченко (Біла Церква, Україна) |    Завантажити статтю

Однією з важливих проблем сьогодення є підготовка майбутнього фахівця, здатного до швидкого аналізу інформації, пошуку й впровадження інновацій, реалізації свого творчого потенціалу. В цьому аспекті формування критичного мислення особистості студента набуває особливої значущості. Один із шляхів підвищення пізнавальної активності та мотивації навчальної діяльності студентів, на мою думку, полягає в удосконаленні методів навчання, а саме – впровадження в практику навчання історії дискусій. Вони дозволяють студентам готуватися до самостійного аналізу, висловлювати власні думки з приводу важливих питань з історії та сучасних політичних подій. При використанні дискусійних методів студенти прагнуть до самостійного творчого пошуку, який пробуджує почуття гідності, самоповаги.