31 мая, 2022

XLVІІ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ВИРОЩУВАННЯ ХЛОРЕЛИ В ДОМАШНІХ УМОВАХ

      Анастасія Дробязко (Київ, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Мікроводорості – одні з найважливіших організмів у світі, що мають різнобічний і адаптивний метаболізм. Вони здатні синтезувати біоактивні молекули (переважно вторинні метаболіти, такі як ненасичені жирні кислоти, пігменти, амінокислоти) за допомогою біомедичних застосувань, підвищення харчової цінності продуктів харчування, кормів для тварин/аквакультури, а також впливають на захист навколишнього середовища (як сировина матеріали для біопалива. Як і рослини, мікроводорості передають сонячну енергію в хімічні сполуки з нерухомим вуглецем для накопичення біомаси. Попередні дослідження також показали, що деякі зелені мікроводорості можуть швидко рости у стічних водах та поглинати з навколишнього середовища сполуки, що містять азот та фосфор. Важливо що біомаса водоростей, що утворюється в результаті такого процесу може використовуватись як сировина та біопаливо.