31 мая, 2022

XLVІІ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • From time immemorial, women have fought for independence, their freedom and equal rights with men. An indicator of the development of society has historically been considered the degree of freedom of women and their participation in social life [3,4]. The last centuries have presented to the world great scientists, thinkers, poets, artists, sculptors and female athletes. As a result of the rise of feminism, women took the same place as men not only in professional and moral light, but also in the desire to achieve certain physical results.

  • Баскетбол– один із способів фізичного розвитку та освіти підлітків. У ньому є всі способи пересувань: ходьба, біг, повороти, стрибки, кидки та ведення м’яча у битві проти суперників. Ця різноманітність вправ, насамперед, сприяє поліпшенню обміну речовин, діяльності всіх систем організму, формуванню координації.

  • Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень. Наукові дослідження вчених: Москаленко Н. В., Мицкан Б. М., Имас Е. В., Дутчак М. В., Магльований А. В., Єрмаков С. С. підтверджують, що в підлітковому віці спостерігається значне зниження рухової активності через зниження зацікавленості до уроків фізичної культури в школі та байдужості до фізичної культури взагалі. Одним із варіантів вирішення цієї проблеми є диференціація фізичного виховання.

  • Становлення української державності, інтеграція в європейське та світове співтовариство визначають орієнтацію суспільства на виховання людини, якій притаманні соціально цінні якості особистості, духовна та фізична культура. Основною метою професійно-технічної освіти є не тільки підготовка висококваліфікованого робітника, здатного до виконання своїх професійних функцій, а й формування особистості, яка чітко усвідомлює свою роль у суспільстві, здатна ефективно мислити, організовувати самостійну діяльність та постійно розвиватись, приймати рішення та нести за них повну відповідальність.