31 января, 2022

XLІV Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Події останніх років здійснили суттєвий вплив на формування економічних відносин в умовах посилення глобалізаційних процесів, і, зокрема, на реалізацію нової глобальної моделі справедливого оподаткування. Впровадження країнами розробленого Організації економічного співробітництва та розвитку (далі –ОЕСР) Плану протидії розмиття бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування (BEPS-Base erosion and Profit Shifting,- Розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування) матиме суттєві наслідки та започатковує нові відносини в податковій сфері, а відтак, запроваджує новий рівень відповідальності бізнесу як на локальному рівнях і на рівні світових економік.

  • У доповіді розкрито суть, зовнішні та внутрішні проблеми підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, з якими стикаються сучасні переробні підприємства в процесі експортно-імпортної діяльності. Досліджена зовнішньоекономічна діяльність ТОВ «Маревен Фуд Європа» та сформовано шляхи подолання проблем.

  • Хлібопекарська галузь це – провідна галузь харчової промисловості України, призначена для забезпечення виробництва хліба, хлібобулочних та інших борошняних виробів у обсягах, які відповідають нормам державної продовольчої безпеки.

  • Соціальна сфера є однією з головних сфер життя суспільства та його розвитку. За допомогою соціальної сфери забезпечуються соціальні інтереси населення, умови побуту й праці, задовольняються потреби в освіті, охороні здоров’я, культурі й духовному розвитку.   Від стану соціальної сфери залежит рівень економічного розвитку і благополуччя всієї країни.

  • Суб’єкти інвестиційної діяльності – це інвестори та учасники інвестиційної діяльності, які забезпечують здійснення інвестицій. Такий поділ залежить від функцій, які вони виконують.