31 января, 2022

XLІV Международная научно-практическая интернет-конференция

  • КОМУНАЛЬНА ЖУРНАЛІСТИКА: СУТНІСТЬ ТА СЕМАНТИЧНИЙ ОБСЯГ ПОНЯТТЯ

      Наталія Ковтун, Нінель Власенко (Черкаси, Україна)  |    Скачать статью |  Link

    Сучасні темпи інформаційного розвитку та запити медіаудиторії вимагають якісно нових підходів до презентації журналістського контенту, особливо того, що стосується актуальних питань для широкого кола реципієнтів. Журналістика покликана невідкладно реагувати на ті суспільні виклики, що запотребувані в цільової аудиторії. Практичного для кожного із нас важливими постають комунальні потреби. Комунальна галузь охоплює широке коло питань, покликаних забезпечити «життєво важливі потреби людини». Ці потреби існують безперервно, тобто людина постійно споживає воду, користується газом, електроенергією, повинна мати необхідний доступ до водовідведення. Фактично існує необхідність безперервного надання комунальних послуг.

  • ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МОНТАЖУ ОНЛАЙНОВИХ ВІДЕО ІНТЕРВ’Ю

      Володимир Вовк, Олена Надточій (Черкаси, Україна) |    Скачать статью |  Link

    У сучасному інформаційному просторі існують різноманітні способи подання інформації. Текстові, аудіо- та відеоматеріали стали невід’ємною частиною життя людини. Майже кожен зараз, маючи смартфон, не лише сприймає інформацію, а й може її створювати. Відеопродукція – найпопулярніший вид подання фактів, оскільки споживач може не лише прочитати чи прослухати новину, а й побачити картинку. Із розвитком жанру та виникненням великої кількості платформ для розміщення матеріалів, популярним став формат відео інтерв’ю. На відміну від часто використовуваних у тележурналістиці інформаційних сюжетів, воно має більший хронометраж, а завдяки можливості викладати матеріали в соціальні мережі – програма може бути не обмежена ефірним часом.