31 января, 2019

XII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ZARZĄDZANIE I MARKETING

      Kamila Grochowy (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) |    Скачать статью |  Link

    Menadżerowie do spraw marketingu we współczesnym świecie dysponują szeroką gama narzedzi i metod wdrażania strategii marketingowej do firmy. Bardzo dużym postępem w dziale zarzadzania przedsiębiorstwem był rozwój informatycznych systemów zarzadzania, udoskonalenie systemów zarzadzania bazami danych oraz sieci komputerowych. Marketing bardzo dobrze zadomowił się w Internecie i jest świetnym miejscem do wykorzystania e-biznesu. Od lat z bardzo dużym powodzeniem wykorzystuje się go jako główny środek komunikacji z klientem, jako narzędzie do budowania wizerunku przedsiębiorstwa oraz oczywiście do promocji produktu.