31 августа, 2018

VII Международная научно- практическая интернет-конференция

  • Одним з важливих чинників розвитку економіки є науково-технічний прогрес, що є процесом безперервного вдосконалення засобів праці, створення нової, досконалішої техніки і заміни нею застарілої. Він включає також розвиток наукових знань у всіх областях людської діяльності, у тому числі і у області організації і технології як виробничої, так і невиробничої сфер. Перехід економіки до ринкових відносин вимагає прискорення науково-технічного прогресу. Необхідне упровадження принципово нових технологій, техніки нових поколінь, які сприяли б багатократному підвищенню продуктивності праці, ефективності виробництва, випуску конкурентоздатної продукції.