31 марта, 2018

ІІ Международная научно-практическая интернет-конференция

 • DATA INTEGRITY IN SQL DATABASES

    Miras Nussupov (Taldykorgan, Kazakhstan) |    Скачать статью |  Link

  Information integrity is the upkeep of, and the confirmation of the precision and consistency of, information over its whole life-cycle, and is a basic perspective to the outline, execution and use of any framework which stores, forms, or recovers information. The term is wide in scope and may have broadly unique implications relying upon the particular setting – even under a similar general umbrella of processing. It is on occasion utilized as an intermediary term for information quality, while information approval is a pre-essential for information integrity. Data integrity is the inverse of information corruption. The general expectation of any information integrity system is the same: guarantee information is recorded precisely as proposed, (for example, a database effectively dismissing fundamentally unrelated conceivable outcomes,) and upon later recovery, guarantee the information is the same as it was the point at which it was initially recorded. So, information integrity intends to counteract unexpected changes to data. Information integrity isn't to be mistaken for information security, the train of shielding information from unapproved parties.

 • Обучение компьютерной графике - одного из важнейших направлений использования персонального компьютера, рассматривается на сегодняшний день как важнейший компонент образования. Достижения в области ИКТ актуализируют вопросы подготовки специалиста в области представления информации в виде графических образов: чертежей, схем, рисунков, эскизов, презентаций, визуализаций, анимационных роликов, виртуальных миров и т.д. Профессиональная подготовка будущих специалистов в области компьютерной графики должна быть ориентирована на подготовку конкурентоспособного специалиста, востребованного рынком труда в условиях нарастающих темпов информатизации образования, создания единой информационной среды и формирования соответствующих профессиональных компетенций в условиях стремительно развивающихся программных, интеллектуальных продуктов и решений в области ИКТ.

 • ӘРТҮРЛІ ЛИССАЖУ ФИГУРАЛАРЫН МОДЕЛЬДЕУ

    Ерланұлы Нұрқанат, Дәрібай Жансая, Мұқай Даму ( Атырау, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  Мектепте тербелістер тарауын оқытудың жаңа технологиялық жүйесі – мұғалім басқарушы ретінде, ал оқушы мұғаліммен тең дәрежелі орындаушы ретінде қалыптасқан жүйе. Сонымен қоса жаңа технологиялық жүйеде тербелістер тарауын оқытуда жаңа технологиялар мен жаңа идеялар қолданылады, жоспарлы түрде өту. Қазіргі таңда еліміздің көптеген мектептері тербелістер тарауын оқытуда жаңа технологиялық білім беру жүйесін қолданады. Жаңа технологиялық оқыту жүйесінің үлкен артықшылығы уақыттың тиімді жұмсалуы мен жаңа технологиялардың пайдаланылуын атап айтсақ болады.

 • ИНФОРМАТИКА ПӘНІНЕН БІЛІМ БЕРУДІ ДИДАКТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ПРОГРАММАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

    Нұржан Шындалиев, Аралбай Қатима, Бексұлтан Басықара (Астана Қазақстан) |    Скачать статью |  Link

  Ақпараттар ағыны қарқындаған ХХІ ғасыр – компьютерлік технологияның барлық салаға ентелей енуімен және түрлі ақпараттар өңдеуді жылдам жүзеге асыруымен тарихта қалары ақиқат. Әрбір мемлекеттің ғылыми-техникалық, экономикалық жағынан өсуі – ол елдегі білім мен ғылым дамуының көрсеткішіне байланысты болып отыр. Заман ағымы сол білім мен ғылым салаларына ақпараттық технологияларды ендіруді талап етіп отыр. Сол себепті ғылым мен білім салаларының ішінде информатика, ақпараттық технология және коммуникация, ақпараттық қауіпсіздік пәндерін оқыту мен оны ұйымдастыру және программалық тұрғыдан қамтамасыз ету бүгінгі күннің күн тәртібіндегі бірінші мәселе болып отырғаны шындық.