31 мая, 2017

ХXХVIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • При автоматизации управления электропотреблением в качестве первичных датчиков во многих случаев используют счетчики электроэнергии с импульсным выходом. Существуют различные способы переоборудования обычных счетчиков: встраивание в них магнитных, контактных, индукционных, фотоэлектрических и других датчиков.

  • За тлумаченнями В.П. Д’яконова, Ю.В. Триуса комп’ютерну математику можна визначити як сукупність теоретичних, методичних, алгоритмічних, апаратних і програмних засобів, які призначені для ефективного розв’язування за допомогою комп’ютерів широкого кола математичних задач з високим ступенем візуалізації всіх етапів обчислень [1, с.116; 4, с.35]. Показником інтелектуальної потужності комп’ютерів стали новітні системи комп’ютерної математики (СКМ). СКМ випускаються різного рівня складності – від гнучкої системи Mathcad, зручної для символьних обчислень системи Derive до систем Mathematika, Mathlab, Maple із можливістю графічної візуалізації обчислень.

  • Моделювання виступає в якості одного з основних засобів дослідження навколишнього середовища. З наукової точки зору найбільш розповсюдженим є фізичне та математичне моделювання. Програмний код реалізації моделі будується найчастіше із застосуванням мови програмування та мови моделювання. Використання мови програмування передбачає програмну реалізацію співвідношень і рівностей, що описують саму модель. Тобто формально мова програмування оперує зі змістовним описом моделі складної системи, а не використовує її саму як основу. Проте найповніше математична модель відображається в моделюючому алгоритмі – записі у вигляд певної програми.