ОПИС КОМП’ЮТЕРНОЇ АЛГЕБРИ ТА АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КОМЕРЦІЙНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ПАКЕТІВ MATHEMATICA, MAPLE В МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ

  Наталія Пономаренко (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Скачать статью

За тлумаченнями В.П. Д’яконова, Ю.В. Триуса комп’ютерну математику можна визначити як сукупність теоретичних, методичних, алгоритмічних, апаратних і програмних засобів, які призначені для ефективного розв’язування за допомогою комп’ютерів широкого кола математичних задач з високим ступенем візуалізації всіх етапів обчислень [1, с.116; 4, с.35]. Показником інтелектуальної потужності комп’ютерів стали новітні системи комп’ютерної математики (СКМ). СКМ випускаються різного рівня складності – від гнучкої системи Mathcad, зручної для символьних обчислень системи Derive до систем Mathematika, Mathlab, Maple із можливістю графічної візуалізації обчислень.