30–31 марта, 2016

ХХІV Международная научно- практическая интернет-конференция

  • На сьогоднішній день триває доопрацювання нового Трудового кодексу, цей кодекс має розв’язати низку проблем, які накопичились протягом багатьох років в сфері регулювання трудових правовідносин. Однією з характерних рис трудового законодавства є належність до цієї галузі права значної кількості нормативно-правових актів, які вміщують масу норм трудового права. Деякі з цих норм суперечать нормам трудового права вищими за юридичною силою. Крім того в сучасному трудовому праві України продовжують застосовуватись законодавчі акти та окремі норми неіснуючої держави – Союзу РСР. Важливою складовою українського законодавства в сфері регулювання трудових правовідносин являють міжнародні договори України з питань праці. Зокрема Конвенції МОП, ратифікована Україною та відповідні Рекомендації цієї міжнародної організації.

  • Развитие рыночных отношений во многом повлияло на общественные отношения, развились новые отрасли и институты, изменились технологии экономических взаимоотношений и документооборота, учета и регистрации финансово-экономической деятельности. Кроме того, появилось множество нормативно-правовых актов, где содержится большой объем информации, который необходимо изучить и применить на практике, что представляет определенную сложность. Все это повлекло изменение природы совершения экономических преступлений. Учитывая высокую латентность этих преступлений, их выявление представляет определённую трудность для правоохранительных органов. В этих условиях нужны новые методы и методики по выявлению этих преступлений. Для расследования их необходимы специальные подходы, основывающиеся на знании бухгалтерского учета, финансов, экономики, изучении множества бухгалтерских и экономических документов [1, с. 312].

  • На сьогодні проходять важливі реформи для нашого суспільства, в тому числі у правоохоронній системі та в системі права особи на безоплатну правову допомогу. Створюються нові органи, інституції, на які покладається велика відповідальність відновити та зберегти довіру наших громадян до держави. Так, однією з функцій новоствореного правоохоронного органу - Національної поліції України є охорона та захист прав людини, зокрема права на правову допомогу. Відповідно до Закону України «Про національну поліцію» Національна поліція України (далі - поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.