29–30 сентября, 2015

ХVIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

      Надія Ільницька (Дрогобич, Україна) |    Скачать статью |  Link

    У сучасному світі особливо актуальною є проблема збереження довкілля. Ця проблема має багато шляхів вирішення. Багато зусиль з цього питання докладають законодавці. Верховна Рада Україна прийняла низку законів та інших законодавчих актів про охорону довкілля. Щоб ці закони працювали, виконувались, громадянське суспільство повинно володіти екологічною вихованістю, високим рівнем екологічної свідомості і поведінки. Для цього суспільство повинно отримати екологічне виховання, екологічну освіту, які мають чи не найважливіше значення у вирішенні зазначеної проблеми. Підвищення рівня екологічної культури повинно починатися з молоді, бо саме від їхніх дій залежить майбутнє [2, с.13]. Екологічну свідомість потрібно формувати з раннього дитинства і впродовж цілого життя.

  • 1.Вступ. Хімізація сільськогосподарського виробництва пов'язана з використанням мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослий. Щорічно на поля планети вносять близько 400 млн т мінеральних добрив, понад 2 млн т хімічних засобів боротьби зі шкідливими організмами. Навантаження пестицидів в Україні на одиницю земельної площі залежить від сільськогосподарської культури, ґрунтово - кліматичних умов і становить від кількасот до кількох тисяч міліграм на 1 м2. По поверхні грунту вони розподіляються нерівномірно, найбільший їх вміст у верхньому 5-10 сантиметровому шарі.