31 января, 2023

IIІ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • На сучасному етапі розвитку суспільства інститут місцевого самоврядування є невід’ємним елементом громадянського суспільства та правової держави та вивчається в ракурсі конституційної, політичної, адміністративної та муніципальної реформ, адже саме з ними пов’язане сьогодення розвитку Української держави. Конституційно-правова основа місцевого самоврядування покликана забезпечити функціонування ефективного місцевого самоврядування, що визначається окремою формою народовладдя та інструментом задоволення потреб громадян України через створення необхідних умов надання громадських послуг[3, с.109]. Концептуальні основи місцевого самоврядування визначені і викладені у таких міжнародних актах, як: «Всесвітня декларація місцевого самоврядування» (далі – Всесвітня декларація) та «Європейська хартія про місцеве самоврядування» (далі – Європейська хартія), яка ратифікована Україною.