30 ноября, 2022

І Международная научно-практическая интернет-конференция

  • At the present stage of the economic situation in country there is serious instability. This instability is marked in the economy. The tourism industry is an additional income in the state budgets at the regional and federal level.

  • В умовах високої економічної динаміки конкурентні переваги швидко набуваються та втрачаються. Це зумовлено прискоренням темпів науково-технічного прогресу та нестабільним економічним середовищем, посиленням конкуренції внаслідок глобалізації економіки та фінансової кризи, що виникла в останні роки. Важливою для підприємств є проблема адаптації до змін ринкової ситуації та зовнішнього середовища. Кожна діюча організація пов'язана з факторами зовнішнього середовища і перебуває в стані постійних змін, забезпечуючи тим самим можливість виживання. Для довгострокового успіху підприємства повинні бути готові реагувати, тобто змінювати параметри своєї діяльності, на відносно слабкі сигнали зовнішнього середовища. Це пов'язано з тим, що успіх і майбутня прибутковість підприємства залежить від нього самого, зовнішніх умов, вимог і викликів, а також здатності оптимально реагувати на ці фактори. Щоб уникнути банкрутства та підвищити конкурентоспроможність у розвинених країнах підприємства впроваджують стратегію диверсифікації, яка допомагає адаптуватися до зовнішнього середовища та стабілізувати виробництво.

  • Для удовлетворения социально-экономических потребностей страны, а также для эффективной работы различных отраслей экономики, прежде всего, необходимо правильно использовать финансы и денежный рынок в этой стране.

  • Після появи Інтернету бренди активно почали використовувати його як новий інструмент для популяризації своїх товарів / послуг серед користувачів Всесвітнього павутиння. Так у суспільстві з’явилося поняття «інтернет-маркетинг» – вид маркетингу, в якому товар / послугу реалізують за допомогою мережі Інтернет: інтерактивно та в режимі реального часу. Це дає змогу прискорити, здешевити та удосконалити ринкові процеси.

  • Басқару шешімдерін қабылдау жүйесі нарықты стратегиялық басқарудың рөлін арттыруды қажет етеді. Бұл ұйымның даму стратегияларын бағалаудың жаңа әдістемелік тәсілдерін әзірлеуді қажет етеді. Қазақстандағы нарықтық қатынастардың тұрақты дамуы басқарудың сапалық деңгейіне, шешілетін міндеттердің сипатына және оларды шешу әдістеріне жаңа талаптар қояды. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасындағы өзгерістердің жылдамдауы, жаңа талаптар мен тұтынушылардың позицияларының өзгеруі, бәсекелестіктің артуы, бизнестің интернационализациясы, ақпараттық желілердің дамуы, заманауи технологиялардың болуы, адам ресурстарының рөлінің өзгеруі және басқа да бірқатар факторлар. себептері стратегиялық басқарудың маңыздылығының артуына әкелді.

  • У світовій економіці розпочалась нова фаза розвитку інтеграції господарської діяльності країн та інтернаціоналізації, у зв’язку з чим відбувається значний прогрес глобалізації міжнародних відносин. Одним з факторів розвитку країни є зовнішньоекономічна діяльність сільськогосподарських підприємств. З огляду на те, що Україна має високий рівень експортного потенціалу в сфері зернового господарства, тому саме участь аграрних підприємств в міжнародному бізнесі дозволить найкращим чином інтегрувати Україну до світового господарства.

  • Басқару шешімдерін қабылдау жүйесі нарықты стратегиялық басқарудың рөлін арттыруды қажет етеді. Бұл ұйымның даму стратегияларын бағалаудың жаңа әдістемелік тәсілдерін әзірлеуді қажет етеді. Қазақстандағы нарықтық қатынастардың тұрақты дамуы басқарудың сапалық деңгейіне, шешілетін міндеттердің сипатына және оларды шешу әдістеріне жаңа талаптар қояды. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасындағы өзгерістердің жылдамдауы, жаңа талаптар мен тұтынушылардың позицияларының өзгеруі, бәсекелестіктің артуы, бизнестің интернационализациясы, ақпараттық желілердің дамуы, заманауи технологиялардың болуы, адам ресурстарының рөлінің өзгеруі және басқа да бірқатар факторлар. себептері стратегиялық басқарудың маңыздылығының артуына әкелді.