ҰЙЫМДАРДЫҢ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫН ТАҢДАУ ӘДІСТЕМЕСІ ЕКІ КЕЗЕҢДІ КРИТЕРИАЛДЫҚ БАҒАЛАУ НЕГІЗІНДЕ

  Алмат Абдрахманов (Астана, Казахстан) |    Скачать статью

Басқару шешімдерін қабылдау жүйесі нарықты стратегиялық басқарудың рөлін арттыруды қажет етеді. Бұл ұйымның даму стратегияларын бағалаудың жаңа әдістемелік тәсілдерін әзірлеуді қажет етеді. Қазақстандағы нарықтық қатынастардың тұрақты дамуы басқарудың сапалық деңгейіне, шешілетін міндеттердің сипатына және оларды шешу әдістеріне жаңа талаптар қояды. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасындағы өзгерістердің жылдамдауы, жаңа талаптар мен тұтынушылардың позицияларының өзгеруі, бәсекелестіктің артуы, бизнестің интернационализациясы, ақпараттық желілердің дамуы, заманауи технологиялардың болуы, адам ресурстарының рөлінің өзгеруі және басқа да бірқатар факторлар. себептері стратегиялық басқарудың маңыздылығының артуына әкелді.