30 ноября, 2022

І Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Архітектура, як вважав ще Вітрувій, починається з «роздумів і винахіду». Під «винаходом» Вітрувій розумів «вирішення темних питань і розумне обґрунтування нового предмета» [1, с. 26]. Архітектурна діяльність є унікальною за своїм характером, адже в ній представлені нерозривно пов'язані між собою всі основні види людської діяльності: пізнавальна, перетворювальна, ціннісно-орієнтовна, естетична,комунікативна тощо. Істотна умова виникнення справді творчого рішення полягає у прагненні архітектора уявити кожне нове завдання як сукупність "невідомих". Цей підхід вносить дослідницький дух у процес синтезу проектного рішення.