30 June, 2022

XLVІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

      Алла Гречан, Артем Коба (Київ, Україна)  |    Download article |  Link

    Одним з найважливіших ресурсів кожного підприємства є його персонал. Від ефективності діяльності працівників залежить і фінансовий стан, і конкурентна позиція на ринку, і стратегічний розвиток будь-якого підприємства. Досягти поставлених цілей можливо лише при умові формування і дієвого використання цілісного механізму мотивації праці.

  • Недержавнепенсійнезабезпечення є одним ізважливихелементівсоціальногорівнянаселення, важливимзавданням для України, на сьогоднішній день, існує радикальна змінапенсійноїсистеми за допомогоюякоїможна буде підвищитисоціальнийрівеньпенсіонерів. Пенсійнезабезпечення є однією з складних та соціальноважливих проблем для України.

  • Світовий ринок включає в себе все більше і більше конкурентів у швидко змінюваному міжнародному середовищі. Кожен день формуються нові компанії, починаючи від фірм в малому бізнесі та закінчуючи глобальними конгломератами. У цих складних ринкових умовах фірми намагаються бути «почутими». Адже будь-яка діяльність неможлива без обміну та взаємозв'язку інформації, як між її підрозділами, як між зовнішнім середовищем та компанією Вони намагаються чітко донести покупцю характер своєї діяльності, свої переваги, пов’язані з товарами та послугами фірми. Основним засобом сучасної компанії для забезпечення зв'язку з споживачем є маркетингові комунікації.