30 June, 2022

XLVІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Виклад основного матеріалу. За останні десять років великої популярності здобули такі напрямки, як повітряні полотна та повітряне кільці. Вони вимагають від виконавця хорошої гімнастичної, танцювальної та акробатичної підготовки. Сам виступ на повітряних полотнах вимагає від виконавця знання хореографічної грамотності. Адже важливо, щоб під час виконання елементів дитина розумілася на ракурсах елементів, позах, положенні голови, рук та ніг. Знала назви класичних па для того, щоб легше могла виконувати завдання балетмейстера та постановника номера. А також важливо, щоб виконавець розумівся на музичному супроводі. Адже музичність виконання дозволяє повноцінно підкреслити музичні акценти та зробити номер довершеною акробатичною композицією.