DIGITAL-МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВА МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СЬОГОДЕННЯ

  Наталія Осипенко (Херсон, Україна) |    Download article

Світовий ринок включає в себе все більше і більше конкурентів у швидко змінюваному міжнародному середовищі. Кожен день формуються нові компанії, починаючи від фірм в малому бізнесі та закінчуючи глобальними конгломератами. У цих складних ринкових умовах фірми намагаються бути «почутими». Адже будь-яка діяльність неможлива без обміну та взаємозв'язку інформації, як між її підрозділами, як між зовнішнім середовищем та компанією Вони намагаються чітко донести покупцю характер своєї діяльності, свої переваги, пов’язані з товарами та послугами фірми. Основним засобом сучасної компанії для забезпечення зв'язку з споживачем є маркетингові комунікації.