30 April, 2020

ХХVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • “РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ”

      Василина Сковронська (Івано-Франківськ,Україна) |    Download article |  Link

    Актуальність даної роботи зумовлена тим, що дитячий туризм в Україні зараз дуже активно розвивається. Тому тема розвитку дитячого туризму в Івано-Франківській області сьогодні особливо актуальна, оскільки саме цей вид туризму має виховне значення та сприяє освіті підростаючого покоління різними засобами туристично-краєзнавчої діяльності. Така діяльність дає змогу в юному віці і не тільки, пізнати свою країну. Проте зелений туризм безпосередньо залежить від стану навколишнього середовища. З огляду на те що мова йде про дітей, ця тема є своєчасною та актуальною.

  • «ПОШУК ІНФРАСТРУКТУРНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЯРЕМЧАНСЬКОЇ ОТГ»

      Вікторія Мандибур (Івано-Франківськ,Україна) |    Download article |  Link

    Актуальність дослідження визначається ключовими інфраструктурними рішеннями в сучасній соціально орієнтованій економіці. Нераціональне використання ресурсів та нерівномірний розподіл рекреаційного навантаження негативно впливає на розвиток регіону. Саме тому в сучасних умовах Важливо дослідити можливості оптимізації туристичної діяльності в напрямку сталого розвитку. Обрана для дослідження територія багата на природні туристичні ресурси, які в сучасних умовах потребують особливого збереження, так як відіграють важливу роль у відновленні здоров’я населення.