30 April, 2020

ХХVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

    Айнур Алирахимова (Нур-султан., Казахстан) |    Download article |  Link

  В условиях стремительно развивающихся информационных систем, многие крупные предприятия, в той или иной степени используют различные системы безопасности своей инфраструктуры, как в области ITтак и в области своей деятельности. На сегодняшний день автоматизация деятельности становится неотъемлемой частью практически любого предприятия. Управление различными процессами при помощи автоматизированных систем позволяет добиться более высокой производительности труда и сэкономить массу времени и финансов. Высококачественная автоматизация технологических процессов значительно облегчает работу предприятия и производства в целом. 

 • КОРПОРАТИВНА ПЛАТФОРМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

    Тетяна Самоленко, Олена Дембіцька, Богдана Гордійчук (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  Інформація освіти є одною з ключових умов успішного розвитку суспільства, проте наслідком стрімкого розвиту новітніх інформаційних технологій у світі стала нова соціальна економічна проблема – інформаційна нерівність. Основною метою впровадження дистанційної форми навчання є вирішення цієї проблеми, а також швидке й зручне поширення знань, забезпечення доступності освіти всім верстам населення. Значною мірою ця мета реалізується за допомогою програмних засобів, побудованих на сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях, які одержали загальну назву «системи дистанційного навчання» (СНД). До найпопулярніших СНД можна віднести: Moodle; Lotus Learning Space; Blackboard Learning System; REDCLASS; «Прометей»; «Віртуальний університет»; ГЕКАДЕМ; е-University; «Веб-клас ХПІ».

 • ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ

    Наталія Фрідріхсон (Ірпінь, Україна) |    Download article |  Link

  Кібербезпека та боротьба з кіберзлочинністю у ХХІ столітті – це одні з найбільш важливих питань, які потребують глибокого аналізу, розробок та впровадження високотехнологічних рішень з метою запобігання та викриття кіберзагроз.

 • CISCO SYSTEMS ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫНДА АЙМАҚТЫҚ ЖЕЛІАРАЛЫҚ ЭКРАНДЫ ҚҰРУ

    Бексұлтан Шырын (Нұр-Сұлтан, Қазақстан) |    Download article |  Link

  Желілік қауіпсіздік мамандарының ZPF моделіне ауысуының негізгі себептері құрылымдылығы және қол жетімділігі. Құрылымдық тәсіл құжаттарды жүргізу және ақпарат алмасу үшін ыңғайлы. Пайдалану ыңғайлылығы осы саладағы мамандардың көпшілігіне сенімді желілік қауіпсіздікті жүзеге асыруға мүмкіндік береді.