30 November, 2019

ХХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • СПІЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ ФІЗИЧНИХ СИСТЕМ

    Павло Братюк (Львів, Україна) |    Download article |  Link

  Парадокс енергій порушеної рівноваги важеля полягає в тому, що у системі відліку важеля енергія, набута винятково за рахунок роботи, що вивела важіль із рівноваги, може бути більша за енергію, витрачену на виконання саме цієї роботи. При цьому закон збереження енергії не порушується.

 • МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНИЙ АНАЛІЗ КЛАПАННОГО ВУЗЛА ГАЗОМОТОКОМПРЕСОРА

    Богдан Копей, Володимир Байко (Івано-Франківськ, Україна)  |    Download article |  Link

  Постановка проблеми. На даний момент в Україні обладнання, яке використовують в нафтогазовій сфері, застаріле. Воно потребує не простого вдосконалення, а повної заміни застарілого обладнання, яке дісталося в спадок від СРСР. За допомогою сучасних технологій, які доступні на ринку, а саме 3D моделювання, нами створено конструкцію клапана і досліджено його поведінку. За допомогою програми SolidWorks доступні можливості з вдосконалення будь-якого обладнання. Дана програма активно використовується закордонними підприємствами для дослідження та проектування.

 • ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ В З’ЄДНАННІ ГІБРИДНИХ НАСОСНИХ ШТАНГАХ

    Богдан Копей, Василь Михайлюк, Андрій Стефанишин, Хенрі Нванозіе, Євген Артиш (Івано-Франківськ, Україна)  |    Download article |  Link

  При видобуванні нафти останніми роками використовують не тільки склопластикові насосні штанги, а й вуглеволокнисті та гібридні [1, с.31]. Гібридні насосні штанги приблизно утричі легші за сталеві, краще переносять корозійну дію, проте їх модуль пружності на 1/4 менший від сталевих, що викликає більше їх видовження при розтягу. Вони також мають структурну вразливість до напружень стискування за втрати стійкості. Безпосереднім результатом усіх цих чинників є те, що відмови у роботі насосних штанг є головними причинами простоїв насосних установок. Існує можливість застосувати удосконалені матеріали в галузі використання насосних штанг для вирішення цих проблем.

 • ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАГМЕНТОВ РАЗРУШЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

    Руслан Лесовик, Ахмед Ахмед Анис Ахмед (Белгород, Россия) |    Download article |  Link

  В настоящее время одной из ключевых проблем в мире является большое скопление строительных отходов в результате военных действий и сноса различных объектов. Благодаря техногенным и природным аномалиям на планете Земля очень много разрушенных городов, населенных пунктов, домов и т.д. И стоит вопрос о том, как отстраивать эти города и как использовать части разрушенных зданий и сооружений.

 • MODERNIZATION OF THE TRANSFORMER SUBSTATION «IVANIVKA»

    O.V. Meyta, D.O. Perevoznyk (Kyiv, Ukraine) |    Download article |  Link

  Electricity is widely used in all areas of the economy and in everyday life. This is facilitated by its features such as versatility and ease of use, the ability to produce in large quantities in an industrial way, and long-distance transmission. The problem of the energy sector of Ukraine is the poor technical condition of power plants, substations and networks, namely: the large deterioration of the equipment of power plants and substations, which have been in operation for more than 45 years and have fulfilled the normative resource. One of the ways of solving the problems in the energy sector of Ukraine is the technical re-equipment of power stations, substations and networks, which implies the maximum dismantling of the equipment that has produced its resource and its replacement with a new one.