30 November, 2019

ХХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

      Олександра Єланська, Вікторія Зінченко (Дніпро, Україна) |    Download article |  Link

    Проблема здоров’я людини стала сьогодні однією з найбільш актуальних, оскільки стан громадського здоров’я виступає важливим показником збереження і розвитку людського потенціалу будь – якої країни. За останні роки в державі і суспільстві визначилися позитивні тенденції в галузі соціальної політики по відношенню до людей з обмеженими фізичними можливостями. Розроблено низку документів, згідно з якими державні структури та громадські об’єднання покликанні здійснювати заходи, спрямовані не лише на охорону здоров’я населення, але й на створення умов для реабілітації людей з обмеженими можливостями, задоволення їх інтересів, інтеграції у суспільство і професійну діяльність.

  • Постановка проблеми. Необхідність збереження та зміцнення здоров’я дітей в сучасному суспільстві примушує педагогів навчальних закладів шукати все нові і нові форми і засоби здоров’язберігаючої діяльності, так як представляються все більш високі вимоги до фізичної і розумової працездатності, емоційно-вольової витривалості підростаючого покоління, відповідати яким можуть тільки здорові діти. Сьогодні в світі все більше актуальними стають види спорту, що поєднують в собі не тільки здоровий спосіб життя, а й красу, грацію і пластичність [8]. Особливо важливо це для дівчаток. Розуміючи цінність фізичного розвитку, батьки для своїх дітей і дівчатка самостійно все частіше обирають популярний сьогодні черліденг.