31 March, 2019

XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ В СРЕДЕ MOODLE

    Маргарита Брус (Краматорск, Украина) |    Download article |  Link

  В настоящее время во многих учебных заведениях широко используются рейтинговые системы оценки знаний студентов, которые направлены на повышение эффективности процесса обучения. Для получения рейтинговой оценки необходимо пройти несколько этапов контроля (входной, текущий, итоговый). Наиболее популярной формой контроля является компьютерное тестирование, позволяющее дать объективную оценку знаний студентов по изучаемой дисциплине, при этом снизить неоднородность предъявляемых требований и повысить производительность труда преподавателя.

 • ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ФИЗИКА ПӘНІН ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

    Назым Жанатбекова, Айгерім Санкайбаева (Талдықорған қаласы, Казахстан) |    Download article |  Link

  Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» сапалы орта білім беруге тең қол жеткізуді қамтамасыз ету зияткер, дене бітімі және рухани жағынан дамыған, табысты азаматты қалыптастыру қажеттілігі айтылған. Сонымен қатар орта білім беру мазмұнын жаңарту мектеп оқушыларының бойында «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясының рухани-адамгершілік құндылықтарын, салауатты өмір салты мәдениетін қалыптастыру міндеттеріне тоқталған. Осыған орай Білім беру мазмұнын жаңарту білім берудің қазіргі заманғы үрдістерін және қазақстандық білім берудің үздік практикасын кіріктіруге бағытталған.

 • ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНИХ ВИХОВАТЕЛІВ

    Анжеліка Івершинь (Одеса, Україна) |    Download article |  Link

  Процеси реформування сучасної системи дошкільної освіти в Україні, вимоги щодо духовного, інтелектуального і естетичного розвитку майбутніх вихователів дітей дошкільного віку, обумовлюють високій рівень професійної підготовки педагогічних кадрів.

 • Жеке тұлғаның қалыптасуы балалық шақтан басталады. Қазіргі таңда баланың ерте жастағыhttps://works.doklad.ru/view/k55w9oZb54E.htmlдамуына ықпал ететін негізгі құрал – мультфильм және ұялы телефондардағы ойындар. Соңғы жылдары телеарналарда отандық және шетелдік, әсіресе америкадан шыққан мультфильмдер қатары көбейді. Қазіргі балалардың мультфильм арқылы тәрбиеленіп, мультфильм арқылы тілі шығып жатқаны жасырын емес. Шетелдік мультфильмдер қатарының күн санап артуы және олардың өскелең ұрпақтың психикалық дамуына ықпалы педагог-психолог, ата-аналар тарапынан алаңдатушылық тудыруда. Мультфильмдерді жасаудың жаңа технолоияларына қатысты да (компьютерлік графика, әртүрлі арнайы эффектілер және т.б.) көптеген мәселелер бар. Бұрынғы қуыршақ және сурет арқылы жасалған мультфильмдер жасалу тәсілі жағынан да, қабылдау жағынан да бала психикасына тек жағымды әсер қалдырса, қазіргі мультфильмдер жайлы олай айту қиын.

 • Выпускнику современной высшей школы нужны не сумма знаний и умений, а способности к их получению; не исполнительность, а инициатива и самостоятельность. Не решенною на сегодня остается проблема стремления личности к саморазвитию. Какие использовать технологии обучения, чтобы студент хотел все познать? То есть был в активной творческой обучающей деятельности?

 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПІВАЦЬКОГО ГОЛОСУ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ

    Володимир Смиренський (Слов’янськ, Україна) |    Download article |  Link

  Згідно з науковими дослідженнями відомо, що людина від народження і протягом усього життя з анатомо-фізіологічного погляду залишається незмінною – її організм складається з тих самих елементів єдиної функціональної системи – кістяка, суглобів, сухожиль, зв’язок, органів дихання, травлення, розмноження, чуттів, виділення, систем кровообігу, лімфообігу, центральної та периферійної нервової системи, залоз внутрішньої секреції тощо. Будь-яка людина має однакову кількість елементів життєвої системи. Не є виключенням з цього правила і голосоутворююча система – всі її елементи існують від народження, потребуючи подальшого розвитку, що через певні обставини може й не відбутися. Не розвивається голосова функція у людей, позбавлених слуху, хоча всі необхідні для мовлення органи в неї є. Отже, для того щоб уся голосоутворююча система людини повноцінно функціонувала, вона має пройти всі етапи розвитку.

 • Провідне місце в процесі вивчення української мови посідають методи навчання, що зумовлює особливу увагу педагогів і лінгводидактів до цієї лінгводидактичної категорії. „Зміст шкільних занять з мови, їх ефективність значною мірою забезпечується оптимальним застосуванням навчальних методів”, – справедливо пише О. Біляєв.

 • Қоғамдағы қазіргі қарқынды даму білім беру жүйесінің де орнында тұрып қалуын қаламайды. Дамудың басты бағыттары білім мен ғылым екені барлығына мәлім. Сондықтан, еліміздегі білім беру жүйесін заман талабына сай дамытып, жетілдіру негізгі мәселелердің бірі болып табылады. Жаңа үлгідегі бағдарлама сапалы білім беруге жағдай жасайтын, жеке тұлғаның қалыптасуына бағытталатын және бәсекеге қабілетті азаматтарды тәрбиелейтін ауқымды үдеріс болмақ. Бұндай мақсаттар мен міндеттерді орындау үшін оқыту үдерісінің қатысушылары үздіксіз білім алып, оны жетілдіріп, кәсіби шеберліктерін шыңдап отыруы қажет. Жаңартылған білім берудегі өзгерістер мен ерекшеліктер жаңа сапалық деңгейге өтуге, өсуден тұрақты дамуға бағытталған.

 • На сьогоднішній день випускники технікумів і коледжей залишаються чи не найбільш потрібними в нашій країні. Сьогодні підготовку молодших спеціалістів здійснюють 729 технікумів і коледжей та 105 професійно – технічніх закладів освіти із загальною кількістю студетів – близько 390 тис. осіб. Сучасний соціальний і економічний розвиток країни потребує від вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації підготовки кваліфікованих спеціалістів, які матимуть гарну теоретичну і практичну підготовку з фаху і зможуть швидко адаптуватися до сучасного ринку праці. Викладачі циклової комісії фізико-математичних дисциплін спрямовують свої зусилля на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів, розвиток їхніх творчих здібностей, на вміння застосовувати здобуті знання на практиці.