31 March, 2019

XIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ САНАЦІЇ БАЛАНСУ

    Ніна Єланська (Селидове, Україна) |    Download article |  Link

  Існують багато законів, які призначені санації балансу. Розглянемо окремі положення Законів України, що регулюють процедуру санації балансу. Цивільним кодексом України (п. 3 ст. 144) [1] для товариств з обмеженою відповідальністю для такої ситуації передбачені наступні дії: «Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою за мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством, товариство підлягає ліквідації».

 • ГЕОГРАФІЧНА СТРУКТУРА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

    Тетяна Павловська, Софія Теслюк, Юлія Камець (Луцьк, Україна) |    Download article |  Link

  Важливим критерієм розвитку будь-якої країни чи її регіону є здійснення ефективної зовнішньоекономічної діяльності. Волинська область має чимало сприятливих умов і чинників для розвитку експортного потенціалу: достатній рівень розвитку конкурентоспроможних на світовій арені галузей господарства, вигідне економіко-географічне положення, тісні культурні й економічні взаємодії з сусідніми державами, розвинена транспортна система, геополітичний курс України на підтримку й зміцнення міжнародних взаємовигідних економічних зв’язків.

 • На сьогоднішній день більша частина вітчизняних та закордонних підприємств намагаються подолати наслідки кризових явищ, які носять глобальний характер. В таких умовах спостерігається комплексна взаємодія інструментів маркетингу та менеджменту на підприємствах. Метою управління організаціями є прийняття ефективних рішень, а метою маркетингу – формування рішень адекватних зовнішнім умовам, що особливо актуальне під час негативного впливу кризових явищ. Але, на жаль, сьогодні практика вітчизняних підприємств свідчить про неефективне використання маркетингових інструментів під час кризи, оскільки бюджет маркетингу першим підлягає скороченню в умовах дефіциту матеріальних та фінансових ресурсів. Тому, саме актуалізація ефективності маркетингової діяльності є однією з проблем, що потребує першочергового розв’язання.

 • РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РЕКЛАМНОЇ ГАЛУЗІ

    Ратушняк Людмила Віталіївна (Одеса, Україна) |    Download article |  Link

  Рекламна галузь є однією з галузей, що дуже швидко розвивається на сучасному етапі розвитку. Реклама є необхідним елементом розвитку будь-якої компанії, організації, підприємства, тому що саме вона допомагає інформувати потенційних споживачів про товари або послуги. У статті розглянуто новий інноваційний вид реклами, його гідності та приклади втілення в реальність.

 • Підхід до аналізу національного інвестиційного процесу як до участі у глобальному інвестиційному процесі має бути відмінним від традиційного. Слід зазначити, що в Україні не проводилось таких досліджень на якісно-аналітичному рівні з застосуванням сучасного математично-статистичного апарату. Були лише деякі апріорні роздуми щодо політики України в умовах глобалізації інвестиційних процесів [1,2,3,4], але це був лише експертний метод дослідження. Для більш детального аналізу впливу факторів на залучення іноземних інвестицій слід змінити підхід з традиційно-експертного на математично-обґрунтований (із залученням сучасного апарату кореляційного аналізу).